Thirty Villages Want Changes in Fa’alupega Salutations

Afamasaga Fa’auiga Mulitalo, the Chief Executive Officer of the Ministry of Women, Community and Social Development (MWCSD).

By Lagi Keresoma

APIA, SAMOA – 30 OCTOBER 2020: Thirty villages have requested changes to their traditional honorific salutations – Fa’alupega.

The Chief Executive Officer of the Ministry of Women, Community and Social Development (MWCSD), Afamasaga Fa’auiga Mulitalo confirmed that at the closing date, only 30 villages have written to the Ministry to confirm changes to their fa’alupega.

There are more than 100 villages in Samoa. “The number of villages who want to make changes indicate that the majority of villages are happy or prefer to leave their fa’alupega as is.”

The changes according to Afamasaga are based on Court decisions relating to village issues.

The Ministry has been in discussion with villages on the changes they prefer and afterwards, the changes are reconfirmed with them before finalising it.

Matters before the Court
The Ministry hopes to finalise the changes at the end of the year before reprinting the new version of the Tusi Fa’alupega O Samoa Aoao next year.

However, there are matters relating to fa’alupega currently before the Court and by the time the decision is delivered, the book may already have been printed.

“It is not the Ministry’s call to make changes but only to record and note the changes to update the Fa’alupega book,” said Afamasaga..

The call for updates went out in March this year but due to COID-19 lockdown, it was extended to May. However, villages requested for another extension which was granted.

The villages were encouraged to make written presentations and also signed to confirm the content they want published.

3 Responses

  • Leai,leai, faamolemole,ua iso mafaufau i faiva o suesuega i Faavae o nuu ma alalafaga,o le toe sui so’o o se mea,e lē toe maua lona uiga Loloto sa iai, Lea foi e mafatia si o Matou foi nuu,i nei mau suiga eseese,O le Faavae Tuai o lo matou nuu,na sau ai Afifio Oulua i Suafa,pau a Lea,ae o le suiga Lea ua iai,ua faaofi Mai ai ma le Matua,ae amata na ave Pãia i Suafa e fai ma Usoalii a le Matua,
    Manaia ae tuu,taatia ma le malepe ai le nofo lelei o nuu ma alalafaga
    Manaia tatou fesili i Tulaga Maota ma Laoa o Aiga, o igoa o fanua faaleaganuu,o Suafa Matai o Aiga,o le Faavae na sau ai i Aso Anamua,Tatou toe foi i Faalupega o lo’o Tãmau ai nuu ma alalafaga,i le Vaitau na omai ai Siamani,o nai Misionare na latou faamauina le tele o faamaumauga ãnoa a lē atunuu,o lo’u na taofi ma lo’u na talitonuga faatausi Aiga☹️☹️

  • I thought they say o pa’ia mai le vavau e o’o i le faavavau, and no one can change se iota poo se mata’itusi, especially the old nu’u mavae where the founding titles of the village are honored and acknowledged. I’ve heard of new villages close to town will have to create their new salutations but century-old villages should still remain unchanged because their founding aiga and titles are still bequeathed and handed down through generations of posterity and descendants. I’d be curious to know what has changed within this context.

  • Ua le o nuu ma afioaga uma o loo aofia i lenei faamoemoe sa tusi talosaga pe na finagalo e suia a latou faalupega .O si o matou nuu lava ia e tasi lava le matai ua saili manuia i fafo na tusi mai i le Matagaluega a’o lea ua toe lotea ai upu taotooto o lo matou nuu.E lagona ai le faanoanoa ona o le faaaogaina o se mau a se tagata e toatasi e le’o nofo i le nuu e toe tagofia ai faavae o le nuu na osiosi ma ta’ita’i tama i le folauga a matua ma tuaa ua fai i lagi le folauga . A’o ai foi se ma’ema’e na te toe sii se mata lalaga talofa e ua na o se tagata e lei soifua ma ola ane i le nuu ae ua manatu faapito ia te ia lava ae le manatu i le paia o le nuu o le’a faatasina i le ala ona o ua saili sona lanu.O le tatalo i la tatou Matagaluega sei toe sasaa le fafao pe le o le valaau lea ua outou faia ua fai ma avanoa e tau faaofi ai le poto ma le saili mamalu o nisi . Afai o le faamoemoe ina ia faaopoopo ai ni iuga o ni faamasinoga tailo pe se mea e tumau aua e sui nei toe o foi i si apili na iuga manumalo ai nisi ona toe sui foi lea ….ae o la matou mataupu ua le se iuga o se faamasinoga ae o se talosaga e peiseai ua fia pai i vai o le tama ae na ola ma soifua ane i le nuu o mamalu lava ia na tausi e o latou tuaa ma tuaa o latou tuaa a’o lenei ua matai loa faaali le poto uiga ese. O le tatalo i la tatou Malo aemaise le mamalu o le komiti faafaleula ia seu lava le manu ae tagai i le galu , ina nei avea le naunau e update faamaumaga ia ma ala e sao mai ai ma nisi lagona faatamatama ma i’u ina manunu ai le toau ma lepetia ai le nofo lelei o le nuu . A’o upu lava ua faatagi ao i fetalaiga faa faleupolu o mamalu ma paia o Samoa ua taoto a;o se ala oo, ua uma ona aisa e leai lava se poto na te toe talatalaina ,ua a nei ? A lea ua lue mai e le iu ioega ma le finagalo o le fono usu a le nuu. O mataupu faapenei e toe foi lava i nuu ma afioaga e fale ai i o latou tupua ma laoa’i aua e feta’alolo a’i solo lava ae mamae lava le nuu i o latou tapunuu ma tapu a fanua o loo leo ina lo latou soifuaga ae sili ai le silafaga paia a le Matai Sili o le ua faalanu maaveave e ou mea uma

Leave a Reply